16 lutego 2020

Linia kolejowa Ruciane - Mrągowo.

W 1898 roku, na podstawie uchwały parlamentu pruskiego z 3 lipca 1893 roku, ukończono budowę linii kolejowej, która łączyła Ruciane z Mrągowem.Pierwszą stacją, podróżując od strony Rucianego, była Stara Ukta (Alt Ukta). Stacja znajdowała się około jednego kilometra od miejscowości. W skład stacji wchodził budynek stacjonarny, parterowy budynek mieszkalny z budynkami gospodarczymi, prostokątny budynek szachulcowy służb stacyjnych oraz rozległa rampa przeładunkowa. Plac przed dworcem powstał podczas II wojny światowej. W tym czasie w Ukcie zlokalizowano obóz przymusowej pracy. Trzysegmentowe budynki stacyjne wybudowane były z czerwonej cegły i z dachami ceramicznymi, typowe dla dużych mazurskich stacji. Pozostałością po linii kolejowej jest zburzony most oraz dwa budynki z czerwonej cegły między Uktą, a Śwignajnem. Dworzec Krutynia położony był wśród lasów niedaleko leśniczówki Kołowinek. Po dwóch budynkach stacyjnych zachowały się fundamenty oraz około 60 metrów rampy rozładunkowej. Od dworca prowadziła leśna ścieżka do Jeziora Krutyńskiego, nad którym położona była restauracja Murawa. Stamtąd do znanych krutyńskich kurortów podróżowano łodziami, podziwiając najpiękniejszy zakątek Mazur.Po dworcu w Pieckach pozostał jeden z dwóch budynków stacyjnych. Obecnie mieści się tam Urząd Gminy Piecki. Na dawnych nasypach utworzono ścieżkę rowerową, która prowadzi do Mrągowa.Stacja kolejowa w Wierzbowie usytuowana była przy skrzyżowaniu szosy Mrągowo – Ruciane z lokalną drogą do wsi. Nie zachował się budynek stacyjny, jedynie zarys obszaru stacji wyznacza grupa drzew. Znajdował się tam parterowy budynek z czerwonej cegły, który przykryty był ceramicznym dwuspadowym dachem. Przy dworcu wybudowany był piętrowy budynek mieszkalny, który został rozebrany tuż po II wojnie światowej.Miejscowości Nikutowo nie ujęto jako punktu przystankowego. W 1898 roku w niewielkiej odległości od siebie wykonano dwa duże jednoprzęsłowe mosty kolejowe nad niewielkimi strumieniami o długości około 20 m. Oba mosty zostały zniszczone w styczniu 1945 roku.Ostatni przystanek Mrągowo.Tory, większość budynków stacyjnych i mosty w Ukcie oraz Nikutowie zostały zburzone i rozebrane tuż po zakończeniu II wojny światowej.

 

Bibliografia:

S. Jasiński, A. Żywiczyński:„Węzeł kolejowy w Piszu” [w: „Znad Pisy” 2002].

M. Orłowicz: „Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii.

 

Tekst: E. Dulna

 

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS