1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Mazurskie założone zostało w październiku 1990 roku podczas trwającego trzy dni spotkania zainteresowanych osób w Krutyni. Statut uchwalono 17.10.1990 roku.

2 stycznia 1991 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane.

 

Plan pracy Stowarzyszenia Mazurskiego w roku 2019

 

1. Wydawanie miesięcznika niemieckojęzycznego „Masurische Storchenpost”/Mazurska Poczta Bociania.

2. 29. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego wraz z seminarium: „Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur we współczesnej literaturze i sztuce”.

3. „Dzień Bajek i Legend” w wykonaniu dzieci uczących się języka niemieckiego ze Szkoły Podstawowej w Krutyni.

4. Dwa bezpłatne kursy języka niemieckiego dla dzieci w Krutyni.

5. Comiesięczne „Spotkania Środowe” w centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie o charakterze literackim: prezentacja polskich i niemieckich nowości wydawniczych, spotkania z pisarzami, tłumaczami, historykami.

6. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej, prezentującej działalność Stowarzyszenia

7. Dwa projekty młodzieżowe z cyklu: „Na Mazurach”.

 

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS