1. pl
 2. de
 1. pl
 2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Co robimy ?

Celem działania Stowarzyszenia Mazurskiego jest:

 • kultywowanie wspólnego, polsko niemieckiego dziedzictwa kulturowego,
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami polskimi i niemieckimi o podobnych celach w pogłębianiu wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami: polskim i niemieckim,
 • nawiązywanie łączności i utrzymywanie więzi z mazurami, którzy opuścili swoje ziemie rodzinne,
 • kultywowanie dwujęzyczności Mazurów, a więc popularyzowanie i nauczanie języka niemieckiego,
 • działanie na rzecz ochrony mazurskiej spuścizny kulturowej na terenie działania stowarzyszenia,
 • występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych ludności rodzimej,
 • otoczenie opieką starych cmentarzy,
 • ochrona środowiska naturalnego i piękna mazurskiego krajobrazu,
 • nawiązywanie łączności z niemieckimi organizacjami społeczno- kulturalno-oświatowymi.

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS