26 lipca 2019

"Nie wszystek człowiek umiera"

Cmentarz jest miejscem pamięci o tych, którzy odeszli. Cmentarz jest najdłużej zachowanym śladem przeszłości o tych, którzy żyli tu przed nami. Oto bowiem otrzymali oni jako ostatni dar od swoich bliskich - grób, nagrobek, pomnik, nagrobny napis. W ten sposób "nie wszytek człowiek umiera". Grób jest jego śladem na ziemi, świadectwem, że tu był, mieszkał, spełniał swoje powinności życiowe.Cmentarz jest świadectwem o przeszłości naszego regionu i o stanie naszej współczesnej kultury.Dbanie o zniszczone i opuszczone cmentarze jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale również przejawem dbania o ślady historii, o źródło historyczne do dziejów społeczności, których już nie ma. Zachowanie struktury cmentarza daje szansę na odczytanie dziejów ludzi tam pochowanych. Na wielu wiejskich cmentarzach ewangelickich prowadzone są prace porządkowe i renowacyjne. Również na cmentarzu ewangelickim w Krutyni już od wiosny tego roku można przyjrzeć się pracy członków różnych stowarzyszeń jak i mieszkańców wsi w przywracaniu pierwotnego wizerunku cmentarza. Oto bowiem ponownie otrzymują ci, którzy byli tu przed nami, swój naprawiony i wyczyszczony grób i pomnik, czytelny staje się nagrobny napis. Dzięki tej pracy "nie wszytek człowiek umiera".

 

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS