13 grudnia 2019

Rozmowy Sorkwickie

Dnia 29.listopada o godz. 17.00 na zaproszenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach i Stowarzyszenia Freunde Masurens gościła w Sorkwitach konsul generalna Niemiec w Gdańsku Pani Cornelia Pieper. W swym referacie przedstawiła bardzo ciekawe spostrzeżenia, z punktu widzenia dyplomaty w Polsce, dotyczące spraw służących pojednaniu, umocnieniu stosunków Polsko - Niemieckich oraz budowaniu mostów przyjaźni pomiędzy tymi dwoma narodami. Interesującym momentem było przekazanie Pani Konsul przez Pana Wiktora Marka Leyk, Szefa Kancelarii Sejmiku, reprintu Kancjonału Pruskiego z 1741 roku, którego pierwowzór znajduje się w Oddziale Starodruków Biblioteki Jagiellońskiej.

Foto.: K.Grygo

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS