Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

barbara.willan@gmail.com            

  1. pl
  2. de

Inspiracją do napisania scenariusza spektaklu teatralnego pt. "Dzika jabłoń" była twórczość S. Lenza, urodzonego w 1926 roku w Ełku. Pisarz poświęcił dużą część swojej twórczości Mazurom. Ciąg zdarzeń fabuły toczy się w pogodnym kolorycie dawnych Mazur, w którego tle pojawiają się postacie z wierzeń i podań ludowych. Spektakl ukazuje codzienne życie ludności mazurskiej przeplatane trudną historią ziem Prus Wschodnich w czasach dwudziestolecia wojennego i II wojny światowej. Pomysłodawca i scenarzysta spektaklu Robert Wasilewski w ujmujący sposób wskazuje jak bardzo ważne są więzi i relacje międzyludzkie, wagi wrastania w miejsce życia i jego dalsze tworzenie. Sztuka piętnuje ingerencję systemów politycznych w prawdziwość i normalność życia oraz opowiada się po stronie suwerenności kultury i tradycji Mazur.Nieodłącznym elementem przedstawienia jest muzyka wykonywana na żywo. Są to tradycyjne pieśni z regionu Mazur wykonane przez Kapelę Wasilewskich z Kobyłochy oraz Zespół "Saks" ze Szczytna.

Foto.: M.Szyszuk

Spektakl "Dzika jabłoń".

26 lipca 2019