15 lutego 2020

Sztynort

Sztynort, miejscowość z XIV wieku. Ponad sześćset lat główna siedziba rodu Lehndorffów. W miejscowości wznosi się pałac, wybudowany w latach 1689-1691, za nim rozciąga się park z alejami oraz pozostałości majątku. Ale dzisiaj wędrujemy piękną dębową aleją na półwysep w pobliżu przesmyku między Jeziorem Sztynorckim a Darginem do neogotyckiej kaplicy wybudowanej w 1858 roku. Dwukondygnacyjna świątynia w kształcie ośmiobocznej budowli o sklepieniu gwiaździstym funkcjonowała nie tylko jako rodowy grobowiec, ale też jako kaplica (krypta mieściła się w podziemiu). W podziemnej części spoczywały trumny ze szczątkami zmarłych członków rodu. Wokół kaplicy znajduje się cmentarz. Obecnie trwa renowacja mauzoleum w Sztynorcie, a inicjatorami odnowienia zabytku są: prof. Wolfram Jäger, profesor Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury. Uroczyste rozpoczęcie prac remontowych odbyło się 23 września 2017 roku. Na początek zrekonstruowano cały dach zgodnie ze starą sztuką budowlaną. Celem podjętych działań w sztynorckiej kaplicy jest: "Przywrócić godność pochowanym tu zmarłym i podnieść z ruiny cenny zabytek".

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS