23 lutego 2020

Asuny.

Wzmianka o tej niewielkiej miejscowości pochodzi już z 1352 roku, wieś Asuny - położona w północno-wschodniej części gminy Barciany. Zaledwie pół kilometra na północ od ostatnich domów we wsi przebiega granica z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim. We wsi zachował się gotycki kościół z XIV wieku, rozbudowany po pożarze w 1914 roku. W latach 1525–1945 kościół był świątynią luterańską, a później katolicką – kościołem filialnym parafii katolickiej w Srokowie. Od 1958 r. istnieje tu Parafia Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego). Kościół charakteryzuje czerwona cegła i dachówka, ostrołukowe okna, gotyckie sterczyny, a na nich bocianie gniazda - typowy pruski kościół. Jednakże wewnątrz można podziwiać wystrój cerkiewny. W latach osiemdziesiątych wstawiono ikonostas i wykonano malowidła ścienne. Obecnie trwa jeszcze remont wewnątrz cerkwi. Przy świątyni znajduje się oszalowana drewnem wolno stojąca dzwonnica z XIX w. Przy cerkwi stoi kamienny obelisk, który został przeniesiony ok.2003 roku, dzięki staraniom A. Starucha, ze zniszczonego cmentarza w nieistniejącej już osadzie Kurkławki (niem. Korcklack). Znajdował się on przy mauzoleum, jak można zobaczyć na jednym ze zdjęć. Obelisk to symboliczny nagrobek upamiętniający śmierć 17-letniego syna właścicieli majątku Kurkławki. Carl Louis Friedrich Max Leo hrabia von Klinckowström zginął w 1861 roku, kiedy na Morzu Północnym zatonęła trzymasztowa szkolna korweta Amazone (zwodowana w 1843 r. w stoczni w Szczecinie).Ta morska tragedia wydarzyła się 14.listopada 1861 r. na Morzu Północnym niedaleko wybrzeża Holandii. Wśród odbywających ćwiczebny rejs kadetów pruskiej Szkoły Morskiej był syn właścicieli majątku Kurkławki. Łącznie zginęło wówczas ok.114 lub jak podają inne źródła 143 osoby. W 1863 roku rodzice, których dzieci zginęły w katastrofie, wystawili pomnik w Berlinie, który przypominał tragedię korwety Amazone. Niestety w 1951 r. z polecenia SED (Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec) obelisk został zniszczony.Wiadomo również, że są jeszcze pozostałości pomnika nagrobnego Cecylii Klinkowström, córki właścicieli majątku Kurkławki. Inskrypcja na pomniku, która została spisana i przetłumaczona z j. francuskiego przez Pana C. Korenca ze Stowarzyszenia Blusztyn, brzmi następująco:Kimkolwiek jesteś, posiadacz tego małego zakątka ziemi, nie przeszkadzaj popiołom, których świt zapowiadał tyle uroku i umysłu, i których śmierć skosiła zanim mogliby się pojawić w swej chwale.Cecylia Karolina Henrietta von Klinkowström, urodzona w Królewcu 24 kwietnia 1793r., zmarła w Rastenburgu 2 marca 1797 r.Gorzko żałowana przez jej rozpaczających rodziców.Tyle ciekawych historii kryje nasz region, tyle ciekawych zabytków posiadają zarówno wsie jak i miasta, miasteczka. Zapraszamy do ich odwiedzania i pogłębiania o nich wiedzy. 

 

Tekst: M. Grygo

Foto.: K. Grygo

 

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS