27 grudnia 2020

Cmentarz w Zielonym Lasku

Zielony Lasek, gm. Piecki – w XV/XVI wieku pojawili się tutaj pierwsi osadnicy zajmujący się wypalaniem smoły, węgla drzewnego i potażu, w latach 1765 – 1872  działała papiernia, w tym okresie powstał majątek ziemski rodziny Schumann, który ok. 1900 r. przejęła rodzina Nendza. W 1785 został wybudowany młyn i tartak. Gdzie żyją ludzie, tam powstają miejsca spoczynku dla zmarłych. Cmentarz w Zielonym Lasku znajduje się obecnie na skraju lasu, jest otoczony murem z głazów, które pokrywa warstwa cegieł wyprodukowanych w dawnej lokalnej cegielni. Na cmentarz prowadzi drewniana brama i dwie znajdujące się po bokach furtki. Centralną część cmentarzao wymiarach 18x22 m stanowi aleja ośmiu lip. Po obydwu jej stronach są usytuowane dwa rzędy grobów. Aby cmentarz nie popadł w ruinę i zapomnienie rodzina Podschadel postanowiła podjąć kroki zmierzające do powstrzymania zniszczenia. W tym celu w latach  2008 - 2010  została wykonana pierwsza inwentaryzacja, rekonstrukcja i renowacja bramy oraz murów cmentarza. Na cmentarzu znajduje się  30 nagrobków, z czego tylko dziewięć ma  kamienną ramę lub tablicę z nazwiskiem. Pan M. Podschadel w swojej monografii „Zielony Lasek. Mała wieś na brzegu rzeki Krutyni w środku puszczy” z 2009 r. oprócz historii wsi przedstawił również  opis poszczególnych grobów i historię osób w nich spoczywających. Cmentarz przetrwał, został zachowany a wraz z nim pamięć o osobach, które tworzyły historię tej miejscowości.

 

Maria Grygo

 

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS