13 lutego 2021

Kościół ewangelicki w Mikołajkach.

Jesteśmy w Mikołajkach.

Już w 1923 roku M. Orłowicz napisał:

"Główną osobliwością miasta jest kościół, którego wieża rzuca się w oczy". Tak jest i dzisiaj. Doris Strahm, dr teol., napisała o symbolice wież kościołów i podkreśliła, że we współczesnym świecie wieże kościołów dominujące między innymi nad wieżami: bankowymi, biznesowymi i telewizyjnymi są symbolicznym „palcem Bożym”, który pozwoli nam  zachować w pamięci, że pośród zgiełku naszego życia są miejsca, w których możemy się zatrzymać i na chwilę nadać przestrzeni i czasowi inny wymiar.

W czasach  zakonu  znajdowała się w Mikołajkach kaplica św. Mikołaja, w której czczono św. Mikołaja. Udokumentowano, że w 1535 r. w miejscu obecnego kościoła istniał „budynek kościelny”. Był to kościół zbudowany w stylu muru pruskiego z wieżą. W 1767 r. piorun uderzył dwukrotnie w wieżę kościelną, a trzeci raz w ziemię między plebanią a kościołem. Zaledwie trzy lata później zniszczenia kościoła i wieży zostały usunięte. 1768 kościół otrzymał organy od Krzysztofa Ungefug z Ełku. W 1839 roku groziło kościołowi zawalenie i został zburzony. Postanowiono zbudować nowy kościół.

W 1840 rok rozpoczęto budowę nowego kościoła, która trwała w latach następnych aż do 1842.Powstał kościół w stylu klasycystycznym, był to trzynawowy masywny budynek według projektu Szkoły Schinkla. W listopadzie 1842 roku kościół został poświęcony. Wieża powstała dopiero w 1880 roku.

Kwadratowa ściana wieży jest zakończona  galerią, której piramida wznosi kopułę i krzyż.

W 1935/36 Pastor Czekay odrestaurował kościół i wieżę kościelną. Wieża również groziła zawaleniem. Cegły z wieży nie pochodziły z okolicy. Po długich poszukiwaniach znalazł pastor Czekay cegielnię w Emsland, która wyprodukowała i dostarczyła takie cegły. Dzięki temu wieża mogła zachować swój oryginalny wygląd.

Jeden z trzech dzwonów, które dzwoniły w tej wieży,  znajduje się  obecnie  w kościele protestanckim w Euskirchen. Dzwon został odlany w 1701 r. w Królewcu przez firmę Hannibal Brors - waży 650 kilogramów i pierwotnie był przeznaczony dla kościoła protestanckiego w Prusach Wschodnich w Mikołajkach, gdzie znajdował się  do drugiej wojny światowej. Dzwon ma napis „O człowieku, podążaj za Słowem Bożym”, a także tekst „Przyjdźcie wszyscy, chrześcijanie”. Ponadto są wyryte nazwiska Rady Parafialnej w Mikołajkach z   1701 roku.  Dzwon padłby ofiara przemysłu zbrojeniowego, kiedy wylądował na cmentarzu dzwonów w Hamburgu podczas II wojny światowej, gdzie miał zostać przetopiony, ponieważ brąz był  przydatnym  surowcem do wyrobu broni. Ale dzwon z Mikołajek został oszczędzony  - w przeciwieństwie do 75 000 innych. Nikt dzisiaj nie wie dokładnie, jak dzwon trafił  w 1952 roku z Hamburga do Euskirchen. Pewne jest, że pozostałe dzwony zostały rozprowadzone w Niemczech Zachodnich na początku lat pięćdziesiątych. Dzwon wisi w wieży kościoła protestanckiego w Euskirchen od 1953 r.i  służy  jako dzwon pogrzebowy.

Wewnątrz kościoła znajduje się sklepienie kolebkowe z kasetonami, drewniane empory. Części nad emporami są płaskie, wskazują na cechy klasycystyczne. Ołtarz i ambona znajdują się razem na ścianie, na przemian.

Nad ścianą, na której znajduje się ambona, znajduje się obraz Pfeiffera z 1934 roku z Królewca z symbolicznym przedstawieniem modlitw pod krzyżem.

Nad ołtarzem znajduje się piękny witraż.

W Muzeum Reformacji Polskiej znajdują się tablice poległych w I wojnie światowej mieszkańców miejscowej parafii.

 

M. Grygo, Wrzesień 2019

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS