29 grudnia 2020

Mazurská gádkä. Słownik mazurski z rozmówkami

Od połowy grudnia dostępna jest publikacja pt. "Mazurská gádkä. Słownik mazurski z rozmówkami", która została opracowana i wydana przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Szczycieńskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Związek Mazurski i Stowarzyszeniem „Wszystko dla Szczytna” oraz z Powiatem Szczycieńskim. To już drugie i bogatsze wydanie słownika mowy mazurskiej. Publikacja zawiera ponad 4 tysiące słów oraz rozmówki mazurskie. Całość zilustrowana jest zdjęciami kafli mazurskich ze zbioru Muzeum Mazurskiego w Szczytnie.

REDAKCJA SŁOWNIKA:

Rafał Wilczek – koordynator redakcji, współautor pomysłu, autor i realizator projektu;

Robert Arbatowski – pomysłodawca, opracowanie wersji mazurskiej, korekta;

Klaudia Katarzyna Hołodewicz – tłumaczenie na j. niemiecki/korekta;

Piotr Lazarewicz – opracowanie wersji mazurskiej;

Andrzej Mrozicki – opracowanie wersji mazurskiej;

Barbara Pietrzak – opracowanie wersji mazurskiej;

Matylda Stasiłowicz – opracowanie wersji mazurskiej;

Paweł Szutow – opracowanie wersji mazurskiej, korekta, rozmówki;

dr Monika Welenc-Łojewska – tłumaczenie na j. niemiecki;

Przemek Kozak – opracowanie graficzne wydania i skład.

 

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS