11 stycznia 2021

Mroczna historia Kortowa

Olsztyn:

Uniwersytet chce uczcić pamięć niemieckich i sowieckich ofiar.

 

 

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego postanowił uczcić pamięć ofiar obu systemów totalitarnych, które zmarły w przedwojennym zakładzie dla osób psychicznie chorych w Kortowie. W tę inicjatywę zaangażowała się grupa studentów, między innymi przy wsparciu mniejszości niemieckiej w Olsztynie.

Kortowo to dzisiaj kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jednak przed wojną na tym terenie funkcjonowała klinika psychiatryczna. W czasach narodowego socjalizmu zmarło w niej 800 osób. Zostały one poddane przez lekarzy przymusowej eutanazji. Kolejne zostały przeniesione do obozu koncentracyjnego w Działdowie. Po przejściu frontu sowieccy żołnierze dokonali masowego mordu na pacjentach i personelu medycznym utworzonego w Kortowie lazaretu.

Grupa studentów chciała przypomnieć obie te tragedie i w ten sposób przybliżyć koleżankom i kolegom, jak również mieszkańcom miasta historię dzisiejszego kampusu.

Różne instytucje, w tym Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, przyłączyły się do tej akcji. Pod koniec października senat uniwersytetu podążył za apelem.

W postanowieniu czytamy: „Potępiając wydarzenia, które miały miejsce podczas drugiej wojny światowej na terenie obecnego kampusu uniwersyteckiego, senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustanawia go pomnikiem historii i ustala datę jego uczczenia jako dzień pamięci o ofiarach obu zbrodniczych reżimów, a tym samym wskazuje ustanowić dzień 1 czerwca jako dzień czci i pamięci zamordowanych podczas akcji nazistowskiej T-4 i mordu sowieckiego”.

Tablica pamiątkowa oraz seminaria dotyczące historii tego miejsca mają być widocznym znakiem pamięci. Inicjatorzy planują w styczniu 2021 wspólnie uczcić pamięć ofiar.

 

Rudolf Urban

(WOCHENBLATT, 18. ß 31.12.2020)

 

 

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS