10 stycznia 2020

Na granicy Warmii i Mazur.

Przy drodze ze Świętej Lipki do Reszla stoją dwa kamienie milowe, które były pierwszymi znakami drogowymi w tym regionie. W dawnych czasach przebiegał tutaj bardzo ważny szlak do Królewca. Ciągnęli tędy pielgrzymi do sanktuarium, przyjeżdżali do Świętej Lipki kupcy po materiały, odbywał się tutaj słynny targ lniany. Kamienie informowały podróżnych, że do Bartoszyc, innego ważnego wówczas miasta na szlaku do Królewca, jest jeszcze stąd 5 mil, czyli ok. 37, 5 km.Na trasie między Świętą Lipką a Reszlem znajduje się granica historyczna między Warmią a Prusami. Zostały tutaj wybudowane dwie kolumny. Pierwsza z 1770 roku wybudowana między 13 a 14 kapliczką, natomiast druga z 1750 roku pełniła wówczas funkcję słupa granicznego między Warmią a Prusami. Jest ona z figurą Matki Boskiej na lipie. Granica przetrwała do 1772 roku, czyli do I rozbioru Polski. Wędrując dalej napotkamy krzyż z początku XX wieku przedstawiający Chrystusa, w którym znajduje się kilka otworów po kulach. Ścieżka doprowadza nas do Świętej Lipki, do Sanktuarium Maryjnego z XIV wieku. Trasą z Reszla do Świętej Lipki przebiegał historyczny trakt pielgrzymkowy, który łączył niegdyś katolicką Warmię z protestanckimi Prusami. W latach 1733-35, wzdłuż traktu pielgrzymkowego, wzniesiono piętnaście barokowych kapliczek różańcowych, które można podziwiać do dziś.W samej miejscowości można odpocząć i pożywić się w Karczmie Berta, która serwuje tradycyjną kuchnię warmińską. W budynku z dwustuletnią tradycją odnaleźć można ślady przeszłości i smaczne jedzenie. Ze Świętej Lipki droga prowadzi do Bezławek, do zamku krzyżackiego z końca XIV wieku. Na początku XV wieku Krzyżacy przeznaczyli go na siedzibę Świdrygiełły, brata króla Władysława Jagiełły, z którym walczył przy pomocy zakonu o władzę. W 1513 roku warownię zamieniono na kościół (najpierw katolicki, potem ewangelicko-augsburski). Obecnie budowla jest świątynią katolicką. Wnętrze kościoła można zobaczyć w każdej chwili dzwoniąc pod wskazany na drzwiach numer telefonu. Na stoku rozciąga się stary cmentarz, na który powróciło już wiele odrestaurowanych krzyży, na którym prowadzone są prace renowacyjno- naprawcze. O pracach na cmentarzu pisaliśmy we wcześniejszych postach.Z zamkiem związana jest fantastyczna legenda o Świętym Graalu. Słynny kielich Jezusa Chrystusa miał w XI wieku znajdować się w Anglii jako własność króla Harolda Godwinsona, który zginął w bitwie z Normanami pod Hastings. Jego synowie w obawie przed prześladowaniami uciekli z kraju i osiedli na Litwie. W ten sposób 300 lat później Św. Graal trafił do księcia litewskiego Świdrygiełły, który w 1402 roku przybył z nim do Bezławek. Kronikarze potwierdzają, że przywiózł ze sobą dwa kielichy, nazywane greckim i angielskim. Podobno zostawił je w zamku, a gdy w 1520 roku podeszli pod niego Tatarzy Święty Graal został zamurowany gdzieś w zamienionej już na kościół budowli.

 

Tekst: M. Grygo

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS