28 lipca 2019

Poezja malowana.

 

23. lipca, o godz. 16.00 odbył się w Kętrzynie w Loży wernisaż wystawy Mirki Machel i Karla Marii Machel pt. "Poezja malowana". Mirka Machel mieszka od 25 lat w Niemczech w Lemgo. Tam studiowała sztukę nowoczesną i od 20 lat prowadzi zajęcia z zakresu sztuki oraz zajmuje się malarstwem, które często jest inspirowane poezją jej męża poety, Karla Marii Machela. Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych m.in. w Niemczech, Polsce, Kanadzie, Francji, Stanach Zjednoczonych.Wystawę można oglądać do 05. sierpnia od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00-15.00.Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego i Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie.

 

Tekst: Maria Grygo

Foto. Krzysztof Grygo

 

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS