10 lutego 2020

Radzieje, gmina Węgorzewo.

Radzieje to niewielka wieś nad rzeczką Radzieją w gminie Węgorzewo. Powstała w XV wieku. Właśnie tutaj znajduje się nietypowy kościół zbudowany na planie foremnego ośmioboku z cegły, kamieni polnych oraz materiałów z ruin XV wiecznych pozostałości po dawnym kościele. Budowla jest nakryta płaskim ostrosłupowym dachem z latarnią. Kościół został wzniesiony w 1827 jak podają źródła, chociaż na murach widnieje data 1826. Prawdopodobnie został wybudowany według projektu następcy tronu, późniejszego króla Fryderyka Wilhelma IV.W 1673 roku na miejscu pierwotnego, zrujnowanego kościoła powstał nowy kościół dzięki finansowemu wsparciu Ahasvera von Lehndorffa. Przywilejem Fryderyka Wilhelma z 4 listopada 1683 r. Ahasver von Lehndorff uzyskał dziedziczne prawo patronackie nad kościołem w Radziejach. Obecny kościół wybudowali ewangelicy w 1827 r. Po II wojnie światowej świątynia przeszła na rzecz wspólnoty katolickiej.Wnętrze jest zachowane w stanie pierwotnym z emporą, nakryte drewnianym stropem. W centralnej części kościoła znajduje się naturalnej wielkości figura Chrystusa na krzyżu, wykonana z polichromowanego betonu. Z dawnego wyposażenia kościoła zachował się barokowy anioł chrzcielny, amorek i figury ewangelistów.Obok kościoła znajduje się drewniana wolno stojąca dzwonnica wybudowana w pierwszej połowie XVIII w. i jest starsza od obecnego kościoła. Z trzech dzwonów ufundowanych w 1727 r. przez patrona kościoła Lehndorffa pozostał tylko jeden najmniejszy z jego herbem. Zaginione w 1945 r. dzwony zastąpiły nowe w 1972 r. Z istniejącego niegdyś kościelnego cmentarza zachowały się kamienne nagrobki żołnierzy z I wojny światowej. W 2012 roku wyremontowano dach, elewację oraz fundamenty kościoła. Rok później wykonano obejście kościoła.Za miejscowością powitały na łosie, cała rodzina łosi, która na tle krajobrazu prezentowała się znakomicie.

 

A. Rzempołuch, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, s. 139.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzieje

 
 
Tekst: M. Grygo
  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS