Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

Sorkwity

 

25 stycznia 2020

Sorkwity

Sorkwity, miejscowość położona między jeziorami Gielądzkim i Lampackim. Została założona w 1379 roku przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Winricha von Kniprode. Sorkwity często zmieniały właścicieli, dopiero pod zarządem von Mirbach stały się ośrodkiem ogromnych dóbr ziemskich. W latach 1850-1856 Juliusz von Mirbach wybudował pałac w stylu angielskiego neogotyku. W 1914 r. spalili go Rosjanie, ale odbudowano go w latach 20-tych. W Sorkwitach znajduje się kościół ewangelicki. W XV wieku była to budowla z muru pruskiego, kryta słomą. Na przełomie XVI/XVII wieku stary kościół rozebrano i wybudowano nowy w stylu barokowym. Wieża została wybudowana w I poł. XVIII wieku (1701-1712). Między 1750 a 1777 r. kościół został gruntownie odnowiony. Jest to jednolita zewnętrznie, niska i wydłużona budowla salowa z prostym zamknięciem od wschodu. Wewnątrz kościoła ołtarz z 1623 r., w predelli na stole ołtarzowym Ostatnia Wieczerza. W części centralnej Golgota, w scenę tę wpleciono elementy charakterystyczne dla Sorkwit: postacie rybaków i rolników oraz pałac właścicieli Sorkwit i patronów kościoła. Po bokach postacie Mojżesza i Aarona. Zarówno anioł chrzcielny jak i ambona barokowa pochodzą z 1701 r. i zostały ufundowane przez Georga Dietricha von der Groeben. Cała ambona jest podtrzymywana przez anioła. Konfesjonał jest z 1702 r., a organy z 1875 r. Przed kościołem stoi jasny granitowy blok z niemieckim napisem: "Obelisk ku pamięci urodzonego w Sorkwitach dnia 3 maja 1750 roku synowi miejscowego kaznodziei Johannowi Goercke, generalnemu lekarzowi pruskiej armii, organizatorowi pruskiej wojskowej służby zdrowia w ciężkich czasach.” Jako wykształcony lekarz wojskowy pomagał ofiarom wojen, bez względu na przynależność do którejkolwiek strony walczącej, zarówno swoim jak i wrogom. Obok kościoła znajduje się też kamień poświęcony pamięci pastora Hansa Mohn.

 

 

http://www.it.mragowo.pl/johann-goercke-z-sorkwit,16,1150,pl.html?fbclid=IwAR2SM0Foe5_FN6hhIQsuRyeACUoEKWITsSkWNubgmqwAbM1LF_PTMYwHcKQ

https://www.polskaniezwykla.pl/web/place/23364,sorkwity-pomnik-obelisk-ku-czci-johannesa-goercke.html?fbclid=IwAR0TrMvGzRVwbKnJUVKsuNt58q5wCc8EbQHe5Ed_YH3jPkpVmiQcQZnMCfA

 

Tekst: M.Grygo

Foto.: K. Grygo

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS