Spektakl "Zające na kordonie".

 

29. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego

 

29. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego

 

29. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego

 

29. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego

 

29. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego

 

Dzień bajek i legend.

 

Stodoła Chochół Nadleśnictwo Spychowo.

 

Krzyżany

 

Cmentarz ewangelicki w Krutyni.

 

Cmentarz ewangelicki w Krutyni.

 

Cmentarz ewangelicki w Krutyni.

 

Cmentarz ewangelicki w Krutyni.

 

Kętrzyn 26.07.2019 - 4

 

Bezławki 13

 

Mistrz Manole 2 M.Szyzuk

 

2

 

Warpuny

 

Cmentarze.

 

Rozmowy sorkwickie - Maria Grygo, Uwe Hahnkamp.

 

Dawny cmentarz ewangelicki Zakręt

 

 

 

Masurische Storchenpost 11

 

Rozmowy sorkwickie

 

Spotkanie adwentowe

 

Spotkanie adwentowe

 

Spotkanie adwentowe

 

24 stycznia 2020

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Mazurskiego 
w roku 2019 

1. Wydawanie „Masurische Storchenpost”. 
2. 29. Święto Kultury i Spotkań z seminarium.
3. Środowe Spotkania w Miejskiej Bibliotece w Mrągowie. 
4. Kursy języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży w Krutyni. 
5. Projekt młodzieżowy: „Na Mazurach”. 
6. Opieka nad starymi cmentarzami w Krutyni, Krutyńskim Piecku, Zakręcie, Gałkowie i Zielonym Lasku. 
7. Założenie i prowadzenie strony internetowej.
 
Wydawanie „Masurische Storchenpost”
"Masurische Storchenpost", niemieckojęzyczny miesięcznik ukazuje się od października 1990 roku. Jest pismem kulturalno-społecznym, prezentującym: działalność stowarzyszeń niemieckich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur; najważniejsze wydarzenia w stosunkach polsko-niemieckich; wspomnienia byłych mieszkańców Warmii i Mazur; literaturę niemiecką i polską, związaną z historią i teraźniejszością tych ziem. Stałymi współpracownikami pisma są: historycy i literaturoznawcy Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego (prof. Zbigniew Chojnowski, dr Grzegorz Supady), dziennikarze (Arkadiusz Łuba, Uwe Hahnkamp, Jörg Bilke). Na łamach pisma ukazują się wiersze Ingrid Brase Schloe z Danii i Gerta O. Sattlera. opowiadania Siegfrieda Lenza, Arno Surmińskiego, Ernsta Wiecherta i innych.     
W roku 2019 ukazało się regularnie 12 numerów miesięcznika Stowarzyszenia Mazurskiego „Masurische Storchenpost”, w których czytelnicy mogli poznać najważniejsze wydarzenia kulturalne w Niemczech i Polsce, aktualności z życia mniejszości niemieckiej oraz ciekawe książki.  
 
W dniach 28 – 30. maja 2019 roku odbyło się 29. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego. Jednym z punktów programu było seminarium: „Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur we współczesnej literaturze i sztuce”. Dziedzictwo kulturowe to zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom. Język, ubiór, zwyczaje, obrzędy rodzinne, pamięć przeszłości, baśnie i legendy, a także dobra materialne, szczególnie widoczne w architekturze, wyposażeniu wnętrz kościołów, pałaców, sprzętach domowych – to elementy dziedzictwa, które należy chronić. Celem seminarium była próba odpowiedzi na pytanie: czy współczesna literatura polska i niemiecka oraz sztuka czerpie tematy z dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Jeżeli tak, to jaka tematyka przewija się najczęściej? I fundamentalne pytanie: jakie tradycje przekazali nam nasi przodkowie i które kultywujemy dzisiaj?  Referentami byli: prof. Zbigniew Chojnowski i dr Grzegorz Supady z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Hanna Schoenherr  – literatura,  artysta-malarz Andrzej Zawrotny – sztuka, Maria i Krzysztof Grygo – zabytki sakralne. Uczestnicy obejrzeli komedię przemytniczą „Zające na kordonie” w wykonaniu Teatru Anima w ramach projektu: „Mazurskie Wędrówki Teatralne”. 
 
Nadal odbywały się „Spotkania Środowe”, które Stowarzyszenie Mazurskie od lat organizuje w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie. Do zasługujących na uwagę należały:  spotkania w kwietniu, podczas którego odbyła się prezentacja dwóch książek: „Die Kunst Marzipan zu machen” i „Smak Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich”; majowe poświęcone tematowi dziedzictwu kulturowemu naszego regionu; w październiku prezentacja naszej dwujęzycznej strony internetowej oraz książki Arno Surminskiego: „Wie lange fährt man von Ostpreußen nach Deutschland” po polsku i niemiecku;  w listopadzie – tradycja wieńca adwentowego. W grudniu odbyło się tradycyjne spotkanie adwentowe, w którym program artystyczny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Pieckach i Nawiadach pod kierunkiem Marii Grygo i Ewy Dulnej.   
 
Kursy języka niemieckiego dla dzieci.
towarzyszenie Mazurskie od lat prowadzi naukę języka niemieckiego dla dzieci w Szkole Podstawowej w Krutyni. Zajęcia odbywały się regularnie w dwóch grupach. Uczestniczyły w nich głównie dzieci z rodzin niemieckiego pochodzenia. Zajęcia prowadzi  Maria Grygo. Uczące się niemieckiego dzieci uczestniczą w imprezach kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Mazurskie. W tym roku podczas „Dnia bajki”  przedstawiły w języku niemieckim bajkę „Jaś i Małgosia”.
  
Projekt młodzieżowy: „Na Mazurach”.
W I części projektu: „Wczoraj i dzisiaj na Mazurach” – „Moja mała ojczyzna” młodzież uczestnicząca w projekcie poznała historię regionu na podstawie wspomnień mieszkańców  Krutyni i Piecek, elementy strojów ludowych oraz piosenki w języku niemieckim i w tej części zajęcia prowadził zespół Pieckowianie. Druga część projektu poświęcona była tradycji wieńca adwentowego, było to spotkanie wielopokoleniowe, podczas którego wspólnie wykonano wieńce.  Projekt zrealizowany pod kierunkiem Ewy Dulnej i Marii Grygo. 
 
Opieka nad starymi cmentarzami w Krutyni, Krutyńskim Piecku
Od wiosny Stowarzyszenie realizuje projekt, którego głównym celem jest uporządkowanie wiejskich ewangelickich cmentarzy w Krutyni, Krutyńskim Piecku, Zakręcie, Gałkowie i Zielonym Lasku.  W projekcie brali udział członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy wsi. Cmentarze zostały uporządkowane, odrestaurowano pomniki i tablice nagrobne i zinwentaryzowano (Ewa Dulna - cmentarz w Krutyni, Hubert Grygo – cmentarz w Krutyńskim Piecku). Dalsze prace będą prowadzone w roku przyszłym. Ukaże się dwujęzyczna publikacja na ten temat.  
 
Strona internetowa. 
W tym roku została założona dwujęzyczna  strona internetowa, dzięki której możemy na bieżąco prezentować działania Stowarzyszenia Mazurskiego. Stronę prowadzi Ewa Dulna.   
 
Finansowanie.
Działalność Stowarzyszenia Mazurskiego, w tym wydawanie miesięcznika „Masurische Storchenpost”, jest współfinansowane przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej,  Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundację Rozwoju Śląska. 
 
 
 
  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS