03 stycznia 2020

Symbole w sztuce sepulkralnej cz.3.


Kwiaty uwiecznione w kamieniu stały się nieodzownym elementem sztuki cmentarnej. Na płycie nagrobnej rodziny Killisch widnieją dwa wykute wieńce, kształt koła przypomina o nieskończoności i wieczności, natomiast same kwiaty mają swoje osobne znaczenie. Kwiat na nagrobkach to symbol młodego życia, radości, zwycięstwa nad śmiercią, nadziei, łaski bożej. Kwiat zwiędły lub złamany to symbol przerwanego życia, pojawia się przede wszystkim na grobach osób zmarłych młodo lub w sile wieku.Jednym z najpopularniejszym kwiatów jest mak, atrybut greckiego boga snów Hypnosa, ale i boga śmierci Thanatosa, w starożytności sen traktowano jako przerwanie życia. Mak i makówki pojawiły sie na nagrobkach dopiero za sprawą Gottholda E. Lessinga (Wie die Alten den Tod gebildet, 1769 r.). Interpretowano jego znaczenie zgodnie z tradycją antyczną: wyrażały smutek i żałobę, W chrześcijaństwie śmierć jest traktowana jako czas oczekiwania na Sąd Ostateczny, czyli swoisty rodzaj snu. Niektórzy myśliciele chrześcijańscy uważali maki za symbol życia doczesnego, będącego tylko snem, z którego budzimy się do wieczności. Symbolika chrześcijańska dostrzegła w czerwieni tych kwiatów także przesłanie o męce Chrystusa. Maki rosnące w zbożu nawiązują również do chleba eucharystycznego, które zboże symbolizuje. W Europie dominowały głównie kwiaty wywodzące się z tradycji sztuki antycznej.Bluszcz to symbol nieśmiertelności, w chrześcijaństwie także symbol duszy żyjącej po śmierci, ponieważ roślina ta pnie się także po martwych drzewach. Bluszcz występuje w postaci uwiecznionej w kamieniu jako symbol wierności, przyjaźni, a także jest przejawem wiecznie odradzającej się natury. Od połowy XIX w. często wykuwano go jak malowniczo pnie się wokół krzyży i kopczyków, kamieni lub po prostu jako mniej lub bardziej stylizowany ornament.Róża. Przedstawiano ją w różnych fazach jej wzrostu, jako pąk, kwiat oraz zwiędły kwiat. Przypomina o różnych etapach życia człowieka. W sztuce sepulkralnej motyw róży sięga do antyku, do tradycji dekorowania grobów różami. W tradycji chrześcijańskiej róża symbolizuje mękę Chrystusa i nawiązuje do kultu Maryjnego. Kolce róży mają nawiązywać do pięciu ran chrystusowych i jego męki (nawiązanie często stosowane w ikonografii), natomiast Matka Boża w litanii loretańskiej wzywana jako Róża Duchowna, z łac. rosa mystica.Gałązka palmowa stanowi symbol zwycięstwa, nagrody, odkupienia. Uważana jest także za symbol ludzi sprawiedliwych, którym dane będzie cieszyć się życiem wiecznym, jak również osób dobrych i cnotliwych. Palma – nagroda dla tych, co przecierpieli trudy w ziemskim życiu. cdn.

 

Tekst: M. Grygo

 

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS