Sztuka sepulkralna

 

Sztuka sepulkralna

 

Sztuka sepulkralna

 

14 kwietnia 2020

Sztuka sepulkralna.

 

Dzisiaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które odnaleźliśmy wśród naszych zbiorów z dotychczasowych podróży. Na cmentarzu w Jerutkach oraz Spychowie natrafiliśmy na ślady kamieniarza ze Szczytna Bogumiła/ Gottlieba Leyk (1860-1945), który od 1894 w rodzinnym Szczytnie zajmował się stawianiem nagrobków oraz pracami murarskimi. Zajmowaliśmy się również na naszej stronie sztuką sepulkralną, przybliżaliśmy symbolikę cmentarną, w jednej ze swych podróży natrafiliśmy na starym przydrożnym cmentarzu na rzadko spotykaną symbolikę cmentarną - słoneczniki. Kwiaty w symbolice cmentarnej symbolizują przemijanie, nadzieję na zmartwychwstanie (odrodzenie się), zwycięstwo nad śmiercią. Te niezwykle piękne kwiaty, jakimi są słoneczniki, są symbolem słońca i znakiem życia, a także podążaniem wiernych za Jezusem, a zatem symbolizują zbawienie i zmartwychwstanie. Nawiązują w swej symbolice do cyklu życia.

 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/gottlieb-leyk

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogumi%C5%82_Leyk

 

Tekst: M. Grygo

Foto.: K. Grygo

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS