Twierdza Boyen

 

Twierdza Boyen

 

Twierdza Boyen

 

Twierdza Boyen

 

Krzyż Św. Brunona

 

Twierdza Boyen

 

Krzyż Św. Brunona

 

Twierdza Boyen

 

Twierdza Boyen

 

Krzyż Św. Brunona

 

Twierdza Boyen

 

Twierdza Boyen

 

Twierdza Boyen

 

Krzyż Św. Brunona

 

Twierdza Boyen

 

Twierdza Boyen

 

23 stycznia 2020

Twierdza Boyen i Krzyż Św. Brunona

          Zachodnia część Giżycka, wąski przesmyk pomiędzy jeziorami mazurskimi – Kisajno (południowa część kompleksu Mamr) i Niegocin, to właśnie tutaj została wybudowana z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV dla załogi liczącej około 3000 żołnierzy w latach 1843-55 Twierdza Boyen. Obiekt w kształcie gwiazdy został wzniesiony na obszarze Prus Wschodnich liczącym ok. 100 ha i stanowił główne ogniwo w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego. Do twierdzy prowadzą dwie drogi od strony Giżycka i Kętrzyna oraz cztery bramy wjazdowe. Nazwę swą zawdzięcza nazwisku jednego ze zwolenników i inicjatorów budowy tego obiektu, generała von Boyen. Natomiast bastiony otrzymały nazwy: Hermann, Ludwig, Leopold (od imion generała) i Schwert, Recht oraz Licht (od symboli umieszczonych w herbie generała – Miecz, Prawo i Światło. Na przestrzeni ubiegłego wieku twierdza stanowiła istotny element obronny. Pierwsza wojna światowa. Na terenie twierdzy i okolicy stacjonowało 4 tys. żołnierzy z jednostek pomocniczych pod dowództwem płk. Hansa Busse. Sama twierdza nie była atakowana, ale jej artyleria wspierała oddziały polowe i obronę atakowanego od 25 sierpnia Giżycka. Po I wojnie światowej zmieniono zastosowanie twierdzy, tworząc w niej między innymi szpital. W przededniu II wojny światowej Twierdza Boyen była jednym z punktów zbornych armii niemieckiej, która z terenu Prus Wschodnich wkroczyła na terytorium Polski. Od roku 1945 Twierdza Boyen przeszła w ręce Wojska Polskiego. W latach 50. podjęto decyzje o umiejscowieniu tutaj kilku przedsiębiorstw spożywczych, co spowodowało przekształcenia, duże zniszczenia, a przede wszystkim budowę nowych, zupełnie nie pasujących do charakteru obiektu budynków. W 1994 r. miasto przekazało większość twierdzy powstałemu we wrześniu 1993 r. Towarzystwu Miłośników Twierdzy Boyen (majdan przekazano w 2001 r.). Towarzystwo zagospodarowało teren twierdzy i zapewniło całodobowy nadzór. Większość obiektów została udostępnionych do zwiedzania.
           Między jeziorem Niegocin, a Twierdzą Boyen leży wzgórze św. Brunona. Wzgórze nad Niegocinem od stuleci uznawane jest przez miejscową ludność za miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu. Przed wojną ewangelicy z ówczesnego Lecu (dawna nazwa Giżycka) ustawili kuty żelazny krzyż z napisem: „Dzielnemu niemieckiemu misjonarzowi, który jako pionier na Mazurach zginął wraz z 18 towarzyszami 9 marca 1009 roku za Chrystusa i jego królestwo, śmiercią męczeńską, szlachetnemu Brunonowi z Kwerfurtu ku uczczenia pamięci. Kościół ewangelicki Leca 1910”.

 

http://twierdza.gizycko.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=uSz03-6hdso
https://www.youtube.com/watch?v=kuhV5d4_KyM
https://www.gizycko.pl/wzgorze-swietego-brunona.html
https://dzieje.pl/dziedzictwo-…/wzgorze-sw-brunona-w-gizycku
https://www.youtube.com/watch?v=DdLuoZZeiyc

 

  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS