30 grudnia 2020

„Irgendwo ist Prostken. Roman eines masurischen Lokführers”

Arno Surminski
 
„Irgendwo ist Prostken. Roman eines masurischen Lokführers”
 
„Arno Surminski obrazowo opisuje okropności wojen światowych, ucieczki i wysiedlenia: żywa historia z perspektywy zwykłych ludzi.”
 
W tym roku ukazała się kolejna książka Arno Surminskiego pt. „Irgendwo ist Prostken. Roman eines masurischen Lokführers”, który można przetłumaczyć „Gdzieś są Prostki. Powieść mazurskiego maszynisty”. A. Surminski uczynił bohaterem powieści Wilhelma Bubat, który urodził się w Prostkach na Mazurach i od najmłodszych lat marzył, aby zostać maszynistą. Jako młody kolejarz należał do Armii Cesarskiej i jeździł od Tannenberga (Sztymbark/Stębark) aż po Verdun. Podczas kolejnej wojny przewoził nie tylko węgiel, ale również ludzi do obozów koncentracyjnych Sachsenhausen czy Auschwitz (Oświęcim). Milcząc wypełniał swój obowiązek. Kiedy armia radziecka wkroczyła do Prus Wschodnich uciekł swoją lokomotywą na Zachód. Pod koniec wojny dostał się w Brandenburgii do niewoli. W 1945 roku po zakończeniu wojny uciekł na Zachód do swojej żony, aby tam czekać nadaremnie na powrót syna z radzieckiej niewoli.
 
  1. pl
  2. de
Mobile menu

barbara.willan@gmail.com            

Strona internetowa jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Redaktor strony internetowej: Ewa Dulna

Skontaktuj się z nami

mail: barbara.willan@gmail.com

tel. 606 680 218

ul. Prosta 17/3

Olsztyn 10 - 029

Zrobione w WebWave CMS